Avaleht
  Uudised     EAOAS     Liikmeskond     Kontaktid     Viited     Üritused     AO International  
Üritused
AOtrauma Seminar - Fractures of the Hand and Wrist
18.05.2018 toimus rahvusvaheline AOTrauma seminar Fractures of the Hand and Wrist Tallinnas. Pealektoriks oli trauma- ja käekirurg Matej Kastelec Sloveeniast. Teised kursuse lektorid olid: Reedik Pääsuke, Armin Heiman, Kristo Kask, Joosep Piirisild, Andres Šavel, Andrus Mets, Mati Merila ja Liis Lamson.

Kursusel osales üle 40 inimese nii erinevatelt erialadelt Eestist kui ka Lätist. Kursusel osalejad olid väga rahul korralduse ja teemade valikuga. Eriti tõsteti esile Dr. Kasteleci ettekandeid.

Aitäh Dr Kastelecile, AOTrauma Internationali ja AOTrauma Estonia korraldusmeeskondadele oma panuse eest!

Täpsem kava siin!
AOtrauma Advanced Principles Course
4-6.10 toimus esmakordselt Eestis AOTrauma Advanced Principles Course. Osalejaid oli Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest, Gruusiast, Soomest. Samuti lektorid Šveitsist, Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest ja Gruusiast. Kursusel käidi läbi kõik olulised muskuloskeletaaltraumat puudutavad teemad, mida täiendasid rohked praktilised töötoad erinevatel mulaažidel ning uusi teadmisi sai läbi arutada erinevates diskussioonigruppides. AOTrauma Eesti tänab kõiki suurepärase kursuse organiseerimise eest! Kohtume järgmistel üritustel ja kursustel.
Polytrauma seminar
25.05.2017 toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses interdistsiplinaarne AOtrauma Polytrauma seminar. Üritus tõi kokku hulgaliselt residente erinevatel erialadelt kui ka mitmeid kogenud arste. Lektoritest olid esindatud erinevad erialad: anestesioloogia ja intensiivravi, ortopeedia, üldkirurgia, neurokirurgia, torakaalkirurgia ja radioloogia. Väga positiivseks saab lugeda loengute lõpus tekkinud diskussiooni- ja mõttevahetusmomente just erinevate erialade esindajate vahel, mis andsid mõista, et polütrauma patsiendi käsitluses on kõige olulisem sujuv ning ühtne meeskonnatöö. AOTrauma Eesti tänab kõiki kordaläinud üritusele panustamise eest!


Fractures and Dislocations Around the Shoulder
22. aprillil.2016 toimus Tallinnas Hotel Palace-s AOTrauma inglisekeelne sümpoosium "Fractures and Dislocations Around the Shoulder". Huvi ürituse vastu oli suur, nii juhtus, et kohad täitusid juba mitmeid nädalaid enne ja osa huvilistest kahjuks ei saanudki osa võtta. Kokku oli 44 osalejat, kellest ¼ Lätist. Terve päev keskendus loengute ning arutelu sessioonide vahel balanseerides õla piirkonna erinevatele vigastustele. Lisaks kohalikele spetsialistidele olid oma kogemusi jagamas ka Dr Robert Ihrman Rootsist ja Dr Marcis Radzins Lätist. Tagasiside lehtedel oli pea eranditult hea või väga hea hinnang ning see kinnitas, et üritus õnnestust hästi. Osalejatele meeldis loengute ja arutelude vaheline tasakaal ning samuti hinnati teemade asjakohasust ja lektorite sooritust. Tubli töö! Mõned osalejad mainisid, et on juba järgmisi üritusi ootamas. Seega peab AOTrauma Estonia tulevikus tõsiselt kaaluma osalejate piirmäära tõstmist. AOTrauma Eesti on tänulik kõigile, kes panustasid ürituse õnnestumisse.
AOTrauma Fragility Fractures and Orthogeriatrics kursus
22.-23.10.2015 toimus Tallinnas Original Sokos Hotel Viru „Fragility Fractures and Orthogeriatrics“ kursus. Kursuse eestvedajad olid Eesti AO Alumni Selts-i president MD. Andrey Smirnov ja Tartu Ülikooli Kliinikumi geriaater MD. PhD Helgi Kolk. Kohal oli 6 välislektorit: MD Steven R. Schelkun (USA), MD Alexander Chelnokov (Venemaa), Prof. Minos Tyllianakis (Kreeka), Prof Francesco Mattace Raso (Holland), Prof Anette Hylen Ranhoff (Norra), MD. PhD Maria Nuotio (Soome). Lisaks neile 10 kohalikku lektorit. Osalejaid oli kokku 8 riigist (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Sloveenia, Türgi, Ukraina, Malaisia) koguarvuga 45. Kursusel algas loengutega, mis käsitlesid üldiselt geriaatrilist patsienti koos oma kõigi võimalike kaasuvate haigustega, räägiti murdude ennetamisest, anesteesia iseärasustest, osteoporoosist. Liiguti murdude ravi spetsiifika juurde ning enam esinevaid murde käsitleti süvitsi. Loengute vahel toimusid väikeses grupis äsja läbitud teemadel haigusjuhtude põhised arutelud, mida senistel koolitustel pole toimunud. 2-päevane koolitus lõppes aruteluga, kuidas oleks võimalik kuuldut ja erinevates riikides ennast tõestanud ravitaktikaid ka iga osaleja tööpaigas praktikasse juurutada, et kokkuvõttes tõuseks selle järjest suureneva ja tihti komplitseeritud patsiendi kontingendi ravikvaliteet. Kogu kursuse vältel oli kasutusel ka digitaalne hääletussüsteem, millega iga osaleja sai koheselt pärast loengut anda hinnangu kuuldud teemale ja selle esitajale. Enamik vastanutest hindas käsitletud teemadevalikut ja lektorite tegevust kõrgelt ning u 2/3 vastanutest vastas, et õppis seminarilt midagi uut ja plaanib seda ka tulevikus oma praktikas rakendada.
Intramedullary Nailing Roadshow
28.09.2015 toimus Tallinnas „AOTrauma Masters Seminar—Intramedullary Nailing Roadshow“ Terve päeva kestnud seminaril toimusid loengud ja diskussioonid, kus sai ülevaate intramedullaarse naelastamise erinevatest tehnikatest ja värskeimatest trendidest. Oma kogemusi olid jagamas: Hessmann Martin (Saksamaa), Segers Michiel (Holland), Sermon An (Belgia), Williams John (Ühendkuningriigid), Kullerkann Alo ja Smirnov Andrey (Eesti)
AO Trauma "Elbow" seminar
6.02.2015 toimus Tallinnas Hotell Palace "Elbow" seminar. Lisaks eesti lektoritele olid oma kogemusi jagamas ka Karl Ekholm (M.D., Ph.D., Associate Professor Dept. Orthopaedics Sahlgrens University Hospital) Rootsist ja Niels Schep (Traumasurgeon, Surgery, Academic Medical Center) Hollandist. Teemasid jagus erinevatest lõikusjuurdepääsudest erinevate murdude käsitluste, artroplastika ja taastusravini.

Osalejate tagasiside lehtedelt selgus, et seminari ülesehitusega jäädi üldiselt hästi rahule ning õppepäeva loeti igati kordaläinuks. Meeldis arutelude ning küsimuste-vastuste sessioon ning mainiti ära, et selleks mõeldud aeg jäi liigagi lühikeseks. Seega on mõtteainet, et järgmine kord diskussioonidele pühendatud aega veelgi pikendada. Küsimusele, mis teemasid osalejad järgmistel kordadel soovivad, et käsitletaks, kõlas vastuseks enim- randme piirkonna ning hüppeliigese ja labajala traumad.
AO Alumni Seltsi talvepäevad 2014
19-20.dets 2014 a toimusid Eesti AO Alumni Seltsi talvepäevad Lõuna-Eestis Otepääl. Palju-palju õnne - meie selts on juba 10-aastane! Sel puhul korraldatud aktiivse puhkuse võtmes kulgenud koosviibimine oli meeldiv võimalus heade kolleegide, oma perede ja kaaslaste seltsis üheskoos mõnusasti aega veeta ning möödunule tagasi vaadata. Seltsi liikmetest oli osalejaid 22. Ühtlasi sai selts ka endale uue ja järjekorras 2. auliikme, kes on Dr Eldur Annus - palju õnne! Kohalolijate väga hea tagasiside andis kindlustunnet ja heameelt, et meie tegevus läheb inimestele korda ja süstis uut indu edaspidiseks.
AO Trauma seminar "Advances in Intramedullary Nailing"
16.05.2014 toimus Tallinnas sümpoosium „Advances in Intramedullary Nailing“. Koolitajatena olid kohal lisaks kohalikele lektoritele Alexander Chelnokov Venemaalt ja Marcis Radzins ning Māris Zambrāns Lätist. Päeva jooksul süübiti nii naelastamise teoreetilistesse aspektidesse kui ka jõudsid lektorid tutvustada erinevaid keerukamaid ja huvitavaid haigusjuhte, millele järgnes auditooriumi hõlmav arutelu. Tagasiside oli rõõmustav- hinnang koolitusele oli kõrge. Registreerunuid oli kokku 57, neist 3 Venemaalt, 19 Lätist ja 35 Eestist.
AO Trauma ORP koolitus
10-11.04.2014 toimus Tartus Raadimõisa hotellis ORP AOTrauma koolitus. Operatsiooniõdedest osalejaid oli 27 inimest. AO Alumni Seltsi poolt toetasid koolitust järgmised lektorid: A Smirnov, T. Saluse, M. Tamre, K. Pintsaar.

AO Trauma Sümpoosium
1-11-2013 toimus Tallinnas järjekordne Eesti AOTrauma Sümpoosium. Registreerunuid oli kokku 63. Nendest 18 olid meie lähinaabrid Lätist. Lektoriteks oli nii kohalikke spetsialiste kui külalislektorid Saksamaalt, Türgist ja Lätist. Üritus oli seotud väga huvitava ja asjakohase teemaga- infektsioossete tüsistustega ja nende käsitlusega traumatoloogias. Tagasiside analüüsimine näitas, et osalejad hindasid antud sümpoosiumi temaatikat huvitavaks ning äärmiselt vajalikuks ja kasulikuks igapäeva töös. Samuti hinnati kõrgelt lektorite koolitusoskusi. Osa külalistest arvas, et üritusel oli üks nõrk koht- kõik loengud polnud inglisekeelsed. Sama aspekti tõid välja ka enamus kolleege Lätist, soovides, et kõik ettekanded oleksid nendele arusaadavad olnud. Tulevastel üritustel üritame kindlasti arvestada naabrite soovidega ja parandada koolituste sisu arusaadavust kõigile.

Samas saime auditooriumilt ka teisi soovitusi järgmistele üritustele. Paljud osalejad leidsid, et juhtumite arutelud olid huvitavad ja soovisid, et tulevastel üritustel oleks neid rohkem. Samas korraldajate poolelt oleks oodanud auditooriumi suuremat aktiivsust nende juhuanalüüside vältel. Siiski tulevikus on võimalik, et saame lisada diskussioone kärpides samal ajal loengute pikkust. Täname kõiki osalejaid! Üritame ka tulevastel üritustel pakkuda uut, kasulikku ja huvitavat informatsiooni ja loodame, et ka osalejate aktiivsus jääb vähemalt sama kõrgele tasemele. Eesti AO Alumni Seltsi juhatus


18/20-07-2013  toimusid seltsi suvepäevad Eesti Fototurismi Keskuses Mooste Viinavabrikus Põlvamaal. Arutati päevakohaseid teemasid, osaleti Urmas Tartese fotograafia alasel seminaril, nauditi Lõuna-Eesti imekaunist loodust, tutvuti maastikumängu läbi Mooste ajalooga, käidi saunas ja 19. juulil peeti üldkogu. Kohal oli 15 liiget + 10 liiget oli teinud enda eest volituse. Lühidalt üldkogu kirjeldades tutvustati seltsi rahalist seisu, võeti kokku möödunud aasta, tutvustati tulevikuplaane ja üldiselt Euroopa AO Traumaś valitsevaid uusi tuuli ning lõpuks valiti uus juhatus. 


11-11-2010 toimus Tallinnas Swissotell`is seminar Proksimaalse reieluu murru ravi - DHS versus PFNa. Osales 52 traumakirurgi ja residenti üle Eesti. Arvestades teema aktuaalsust olid osalemas samuti 5 kolleegi Lätist. Seminar andis hea ülevaate Eesti suuremate haiglate probleemidest ja väga kasulikke näpunäiteid sai külalislektorilt Christiaan van der Werkenilt. Eriti hinnati osalejate poolt tema loengut “Evidence Based Trauma care; are we followers of fashion?”. Osalejatel oli võimalik ka ise proovida plastluudel PFNa kasutamist, kuid seekord kasutasid selle võimaluse kolleegid Lätist.

 

6/7-08-2010 koguneti Soomes Hahkialas, et arutada geriaatrilise programmi käivitamisele Eesti haiglates.  Osales 11 seltsi liiget. Ülevaate geriaatrilise patsiendi käsitlemisest andsid Helgi Kolk ja Aivar Pintsaar , kes on Tartus selle projekti aktiivsemad käivitajad. Oulu Ülikooli haiglas tegeletekse vanemaealiste patsientide probleemidega juba aastaid ja sealseid kogemusi oli väga huvitav kuulata. Toomas Saluse ja Aivar Pintsaar jagasid muljeid Astanas toimunud traumakursuste läbiviimisest. Ülevaate Hahkiala mõisa ja ajaloost ja kaasajast andis praegune mõisahärra Karl Fazer. 

 

 

 Vaagna vigastused20-05-2010 toimus Türil Veskisillal AOTrauma seminar "Vaagnavigastuste diagnoosimine ja esmane ravi“. Seminaril osales 48 aktiivset traumakirurgi ja residenti. Kuna oma tööülessannete tõttu ei saanud loenguid pidama tulla Klaus Schaser (Charité Universitätsmedizin, Berlin), langes suurem koormus eesti selle ala spetsialistidele Maksim Lugovskoi`le ja Andry Smirnov`le. Väga hea ülevaate vaagna anatoomiast ja vaagnaringi murdude kliinilisest pildist andis Alo Kullerkann. Embolisatsiooni võimalustest vaagnaluude murdude korral rääkis Vladislav Malikov. Kõikidel osalejatel oli võimalus proovida enda peal vaagnaringi fikseerivat T-POD`i ning mulaazile asetada välisfiksaatorit C-clamp`i.     

                               

21/23-08-2009 toimus Hiiumaal Alumni Seltsi üldkogu, millest võttis osa 14 seltsi liiget. Lisaks seltsi tulevikuplaanide arutelule võeti ette ka väike paadisõit, et külastada Hiiumaa ilusaid laidusid, Saarnaki ja Hanikatsi. Tutvuti laidude ilusa ja omapärase loodusega,  kehakinnitus hiiu moodi oli värskes õhus kadakate vahel. Õhtupoolikul peale merereisi  tutvuti Seora talumuuseumiga, kus sai merereisi väsimus peletatud ehtsas hiiu suitsusaunas.

22/24-04-2009 toimus Pärnus Rannahotellis traumakirurgidele, residentidele ja operatsiooniõdedele  sümpoosion „Liigesesiseste ja liigeseid ümbritsevate murdude ravi alajäsemel”. Koolitusel osalejaid oli 64 pea kõikides Eesti suurematest haiglatest. Seekordsed külalislektorid olid väga esinduslikud: Piet de Boer (Šveits); Stefaan Nijs (Belgia); Markus Windolf (Švets) ja operatsiooniõdedele Lena Brauer (Rootsi). Lektorite ja lauainstruktoritena olid tegevad Eesti traumatoloogid erinevatest haiglatest. Praktiliste harjutuste ajal said osavõtjad harjutada luumulaazidel LISS plaadi asetamist; sääreluu proksimaal- ja distaalse otsa plaatosteosüntees; peksete osteosünteesi. Osalejate hinnangul olid parimateks loenguteks nii esituse, kui info poolest Piet de Boer`i loengud. Eesti lektoritest hinnati parimaks Madis Rahu loeng „Artroskoopiliselt assisteeritud operatsioonid“. Lisaks meldivatele õhtustele aruteludele, osalejatel oli võimalik proovida BMW uusimaid ja vanemaid mudeleid Sauga ringrajal.

12-11-2009 toimus Tallinnas, Swissotel`s, EAOAS poolt korraldatud seminar “Distal radius fractures”. Seminar sai teoks koostöös Eesti Käekirurgi Seltsi ja Oy Baltrade Ltd`ga. Osalejaid oli 36 üle kogu vabariigi: ortopeedid, residendid ja kirurgid maakonna haiglatest. Kodarluu murdude ja randme vigastuste ravitaktika on paljuski muutunud viimaste aastate jooksul. Kasutusele on tulnud palju erinevaid implantaate, mis on kasutusel ka paljudes Eesti haiglates. Teema aktuaalsust ja huvi Eesti arstide seas näitasid rohked ja asjalikud ravijuhtude arutelud. Välislektoriteks oli kutsutud Matej Kastelec Sloveeniast, Ljubljana Ülikooli kliinikust ja Maurus Stöeckli, firmast Synthes. Matej Kastelec jagas nõuandeid nii õige implantaadi valikust, kui ka nippidest operatiivse ravi lihtsustamiseks. Matej Kastelec on ka Sloveenia AO ALUMNI aktiivne tegevliige. Maurus Stöeckli rääkis implantaatide arengust distaalse kodarluu murdude ravis. Kohalikud ortopeedid, Aivar Pintsaar, Meelis Sula, Mati Merila (Eesti Käekirurgia Selts) ja Armin Heiman, andsid ülevaate praegustest ravivõimalustest Eestis, mis ei jää kindasti alla Kesk-Euroopa tasemest. Peale loenguid ja haigusjuhtude arutelusid oli kõigil võimalik proovida implantaatide sobivust plastluudel. Seda võimalust kasutasid rohkem nooremad kolleegid. 

15/17 -10-2008 toimus Pärnus Rannahotellis „IM naelastamise sümpoosion“ kirurgidele, residentidele ja  operatsiooniõdedele. Osales 33 kirurgi/residenti ja 32 operatsiooniõde. Lektorid ja praktilistel töödel lauainstruktoriteks olid oma eriala spetsialistid Eestist. Külalislektoriks oli Bernd Fuechtmeier Regensburg`st (Saksamaa). Väga hea ülevaate kanalisisese naelastamise ajaloost Eestis andis Aarne-Lembit Kööp. Praktiliste harjutustena said kõik osalejad proovida oma osakusi kõikide suurte toruluude parandamisel.  Kasutada olid kuntsluudel harjutamiseks PFNa, ETN, UHN, DFN ja CFN. Seekord hindasid osalejad parimaks loenguks nii esituse kui ka loengu sisukuse poolest Aivar Pintsaar`i loengu „Rangluu per/cut osteosüntees“, mis tutvustas Eestis uudset TEN implantaati. Kahjuks mittesobivate ilmade tõttu jäid rannamõnud nautimata, kuid õhtused arutelud olid vägagi sisukad ja pikad. 

12-09-2008 toimus Tallinnas Swisshotel`is seminal „ Vanemaealiste patsientide luumurdude käsitlus“. Osales 36 arsti ja residenti Eesti suurematest haiglatest. Kuna Hollandis tegeletakse geriaatrilise patsiendi probleemidega juba aastaid, siis oli oma kogemusi jagamas Detlef van der Velde Twenteborgi haiglast, Almelost. Probleemi olemust Eestis kinnitas Armin Heiman. Osteoporoosi ravist , luutiheduse mõõtmisest andis ülevaate Katre Maasalu. Sagedasemad vigastused, kodarluu distaalse otsa murrud ja õlavarreluu proksimaalse otsa murrud, ja nende ravivõimalused oli Armin Heimani ja Aivar Pintsaare arutada. Ants Kass jagas  nõuandeid, mida teha periproteetilise murru korral.   

 

29/30–03-2008 toimus Kalvi mõisas AO ALUMNI Seltsi üldkogu, kus osales 18 seltsi liiget. 2008 aasta suuremaks ürituseks plaaniti sügisel Pärnus toimuv II AO kursus „IM naelastamise sümpoosion“, millest oodati osalema arste, residente ja operatsiooni õdesid. Lisaks kohalikele lektoritele, plaaniti kutsuda ka lektoreid Euroopa kliinikutest. Praktiliste harjutustena pakuti erinevaid segmente fikseerivate naelte kasutamist. Väiksemate üritustena plaaniti teha ühepäevane seminar Vanemaealiste patsientide luumurdude käsitlus“ ja Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimuv PFNa tutvustav seminar. Arutati ka 2009 aastal toimuvaid üritusi. Peale sisukat ja väsitavat arutelu üldkogul sai tutvuda Kalvi mõisa ruumidega, lõõgastuda mõisa spa-s. Õhtusöök möödus meeldiva klaverimuusika saatel.  

 

 

 

 17/18-05-2007 toimus Laulasmaa puhkekeskuses AO sümpoosion kirurgidele ja residentidele "Luumurdude ravi põhiprintsiibid". Samaaegselt toimus ka Vaata pilte!Lisaks teoreetilisele osale oli võimalus kõigil osavõtjatel ka ise praktiseerida ja proovida oma oskusi kunstluu AO implantaatidega. Häid ja sisukaid ettekandeid oli kuulama kogunenud 56 osavõtjat üle kogu Eesti ( kirurgid, residendid ja operatsiooniõed). Lektoriteks olid oma eriala spetsialistid Eestis ja operatsioonitoa personalile ka Šveitsist (Susanne Bäuerle ja Isabel van Rie). Praktikumis sai harjutada kruvi- ja plaatfiksatsiooni, samuti proovida DHS-i ja välisfiksaatori kasutamist. Õhtusel banketil sai lisaks toidule nautida ka mustlaslaulikut. Vähestel vabadel hetkedel sai nautida Laulasmaa SPA mõnusid, kohalikku kaunist loodust ja mereranda. Kursusest osavõtjate seas korraldatud küsitluse põhjal (hinnati ettekande sisukust ja esitlust) osutus parimaks dr. Madis Rahu ettekanne “Küünarnuki ja patella murrud“. 18.mai 2007 toimus Eesti AO Alumni Seltsi koosolek.

 

 

 

Vaata pilte!27/28-10-2006 toimus Tallinnas, Uniquestay Hotellis AOAA seminar “Käelaba vigastused”. Osalejaid oli 102 üle kogu vabariigi : kirurgid maakonna haiglatest, residendid ja ortopeedid.  Osavõtjate rohkus näitas teema aktuaalsust ja huvi käekirurgia vastu Eesti arstide seas. Lektoriteks olid : Olaf Bach Šotimaalt, Woodendi Haiglast; Timo Raatikainen, Jarkko Vasenius, Ville Alanen, Soomest, Helsingi Ülikoolist; Jan Wehrmejer Rootsist, Uppsalast ja kohalikud arstid Armin Heiman, Andrus Metsa, Mati Merila ja Olavi Vasar. Loengute teemad katsid enamiku tähtsamaid käelaba trauma aspekte ja nende ravi. Timo Raatikainen pidas väga head loengud närvide ja kõõluste ägedate vigastuste ravist, Olaf Bach andis täieliku ülevaate distaalse kodarluu murdude, lodiluu murdude ja lodiluu ebaligeset ravist. Seminari pidulik õhtusöök peeti vanalinnas LeChateau restoranis. 

04- 11-2005 toimus Toilas Virumaa arstkonnale suunatud seminar "Suurte toruluude Vaata pilte!intramedullaarne naelastamine". Seminari töökeeleks oli vene keel ja osavõtt rohke – 35 operatsiooniõde ja 31 ortopeedi. Ettekanded olid naelastamise kogemust omavatest ortopeedia osakondadest nii regionaal- kui ka keskhaiglatest. Palju räägiti ka tüsistustest nii naelastamisel kui plaatostesünteesi puhul. Vaheajal esitasid ravim-ja operatsioonivahendeid tarnivad firmad oma tooteid. Seminarijärgsel koosolekul osutas Eesti AO Alumni Chapter ühehäälselt mitte ühineda loodava Lõuna – Ida AO regiooniga. Aivar Pintsaar ja Armin Heiman , kes viibisid Sardiinias 18-22. 09. 2005 AOAA Üldkogul ja Triennalil andisid ülevaate kuuldust, nähtust. Peeti ka 2006 aasta plaane.

26-11-2004  toimus Tartus TÜKis ühepäevane seminar teemal   ”Locking Compression Plate Vaata pilte!System”. Seminari organisaatoriteks olid AO Alumni Eesti , ETOS ja Balttrade Ltd. Lektoriteks olid AO Faculty liikmed skandinaavia maadest : Dr. Berg, Dr.Ekholm, Dr.Scheidegger, Dr.Berg, kes rääkisid oma kogemustest ja LCP tüüpi implantaatide kasutamise põhimõtetest erinevates keha piirkondades murdude ravis. Eesti poolt jagasid oma esmaseid kogemusi auditooriumile doktorid Aivar Pintsaar ja Toomas Saluse TÜK - ist.

Copyright © 2005-2010 AAOA ESTONIA
Viimati muudetud: 01.04.2019